Nasz pierwszy miot

Muranochart Aureus Milo to pierwszy charcik włoski, który przyszedł na świat w naszej hodowli. Do tego momentu przygotowywaliśmy się od wielu lat! 

Milo urodził się rankiem w dniu 29 marca. Matką została nasza pierwsza charciczka Reja. a tatą nasz doświadczony Bacco.

Rodowód

 

Verified by MonsterInsights